Tre tips för informationssäkert distansarbete

Publicerat 2020-04-06

Tre tips för informationssäkert distansarbete

Ni är många som låter era medarbetare arbeta på distans nu i rådande tider. Vid distansarbete uppstår informationssäkerhetsrisker som många organisationer inte reflekterat över innan. Det leder till sårbarheter i tider där vi behöver fokusera på annat.

Jag har därför valt att sammanfatta några tips för att stärka informationssäkerheten med tanke på rådande situation.

Se över de regler som gäller för distansarbete i din organisation

Vilka regler har ni gällande uppkoppling mot arbetsplatsen? Se till att få dom uppdaterade och anpassade efter den kris vi befinner oss i nu. Reglerna behöver finnas lättillgängliga för era medarbetare så att de kan hålla sig uppdaterade om vad som gäller. Är det hemmanätverk som medarbetarna använder tillräckligt säkert för att ge informationen skydd? Finns krav på VPN-tjänst eller tvåfaktorsinloggning? Informera era medarbetare och håll dem uppdaterade vid förändringar i reglerna.

Se över de regler som gäller för arbetsutrustningen

Se till så att era medarbetare vet hur de sparar informationen på ett säkert sätt om de mot förmodan inte skulle få åtkomst till organisationens informationssystem. Formulera och informera rutinerna kring era medarbetares egna datorer, surfplattor eller mobiltelefoner. Vad får de användas till respektive inte användas till? Glöm inte påminna om att de alltid ska logga ut och låsa datorn när de lämnar den, även fast de är hemma.

Nya mötesformer

Nu ökar digitala arbetsmöten, glöm då inte bedöma risken för att andra kan se eller höra vad som diskuteras.

Är ni fortfarande osäkra på om de rutiner ni har uppsatta är tillräckliga? Prova dom! Bestäm en dag då alla era medarbetare måste sitta på distans och arbeta, men där möten och aktiviteter ska genomföras som planerat. Det kommer då bli tydligt för er vad som fungerar och vad som inte fungerar vid distansarbete. Glöm inte att samla in feedback från medarbetarna genom att skicka en enkätundersökning till alla som medverkade i testet.

Relaterat innehåll: